Dvodnevno usavršavanje iz javne nabave u Opatiji
Najveći izazovi i rizici u provedbi postupaka javne i jednostavne nabave (15.06.) i Izazovi u procesu definiranja kriterija za odabir GS (16.06.), Opatija

Opis

Najveći izazovi i rizici u provedbi postupaka javne i jednostavne nabave (15.06.2023.)

Za zakonitu i kvalitetnu  pripremu i provedbu postupka javne i jednostavne nabave ključnu ulogu ima stručno povjerenstvo naručitelja. Stoga je pri imenovanju članova stručnog povjerenstva od presudne važnosti utvrditi koja su znanja i vještine potrebne u pripremi i provedbi konkretnog postupka nabave  te odlukom o imenovanju jasno utvrditi ovlasti i odgovornosti članova povjerenstva.
U pripremi i provedbi postupaka javne i jednostavne nabave potrebno je voditi računa o rizicima i potrebnim mjerama za suzbijanje korupcije i sukoba interesa u svim fazama pripreme i provedbe postupka nabave: kod planiranja nabave, pripreme i odabira postupaka nabave, kod provedbe postupka nabave te kod realizacije ugovora.
Što treba urediti općim aktom naručitelja za kvalitetnu provedbu jednostavne nabave mi tko ga donosi?
Istraživanje i analiza tržišta je najbolji alat za kvalitetnu pripremu postupka javne nabave te izbjegavanje rizika kršenja načela javne nabave pri definiranju tehničkih specifikacija predmeta nabave  i postavljanju kriterija za ocjenu ponude.

Sve o navedenim temama s primjerima iz prakse saznajte od predavača iskusnih u ovom području.

 

Izazovi u procesu definiranja kriterija za odabir GS, te kod pregleda i ocjene nedostataka u ponudama  (16.06.2023.)
 

Izazovi s kojim se susrećemo u pripremi postupaka javne nabave u odnosu na definiranje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata (osnova za isključenje i uvjeta sposobnosti) te u postupku pregleda i ocjene ponuda.
Kad je u postupku nabave svrsishodno propisati ostale osnove za isključenje gospodarskih subjekata?
Kako propisati uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta kojima će se osigurati minimalne razine za izvršenje ugovora o javnoj nabavi?
Primjena instituta oslanjanja  i  podugovaranja u postupcima javne nabave.
Kako u postupku pregleda i ocjene ponuda pravilno utvrditi bitne činjenice za donošenje zakonite odluke?
Koji su temeljni instituti za otklanjanje nedostataka u ponudi?
Što su otklonjivi, a što neotklonjivi nedostaci u ponudi?

Iskusni predavači prenijet će vam svoja iskustva i upoznati vas s najnovijom praksom  DKOM-a i VUS-a  u navedenim područjima.

Početak seminara oba dana je u 10:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 15.06.2023. ovdje, te za 16.06.2023. ovdje.

Termin
Četvrtak, 15. Lipanj 2023.
od 10:00 do 17:00
Lokacija
"Grand Hotel Adriatic"
Ulica maršala Tita 200, Opatija
Priznato sati/bodova
16
Redovna cijena
500,00 €
Dodatni popust po polazniku:
35,00 €
Online prijava

Predavači

dipl.iur. Nada Gunjača

Stručnjak za provođenje postupaka javne nabave

Životopis

mag.oec. Marijana Kovačević

Voditeljica pododsjeka za javnu nabavu Primorsko-goranske Županije

Životopis

dipl.iur. Tomislav Medančić

Viši savjetnik za pripremu i provedbu postupaka javne nabave i pravne poslove Grada Rijeke.

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
500,00 €
Dodatni popust po polazniku:
35,00 €

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV):

PDV:

Ukupno:


Navedene cijene ne sadrže PDV.