Usavršavanje iz javne nabave
Pravna zaštita i Najčešće greške u fazi dokumentacije o nabavi te postupka pregleda i ocjene ponuda

Opis

Kako biste uspješno sklopili ugovor o javnoj nabavi potrebno je, ne samo dobro poznavati pravila postupka javne nabave, već i pravila postupka pravne zaštite u javnoj nabavi.
Kroz prikaz granica postupanja žalbenog tijela i osobito bitnih povreda postupka javne nabave saznat ćete kako radi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, zašto je važno dobro formulirati žalbeni navod te na koje povrede ZJN 2016 Državna komisija pazi po službenoj dužnosti i kada nema žalbenih navoda koji ukazuju na te povrede.
Da biste uspjeli u postupku pravne zaštite nije dovoljno da je istina ono što tvrdite, morate poznavati pravila dokazivanja. Saznajte kako izjaviti žalbu i što osporavati odnosno kako se očitovati na žalbu, što treba dokazivati i kojim dokazima.
Ujedno saznajte koje su najčešće greške u primjeni instituta oslanjanja na sposobnost drugih subjekata i podugovaranja.

Izraditi dokumentaciju o nabavi i provesti postupak pregleda i ocjene bez pogreška jedan je od najvećih izazova s kojim se susrećete?
Saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda uz brojne primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Na što osobito treba paziti naručitelj prilikom pregleda i ocjene ponuda, upotpunjenja i pojašnjenja dostavljenih dokumenata, koje zamke treba izbjeći pri primjeni najvažnijih instituta u javnoj nabavi saznajte od predavača iskusnih u ovom području.
Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi često dolazi do više ili manje predvidivih izmjena okolnosti koje mogu rezultirati potrebom da se izmjeni ili čak raskine ugovor.
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Nezakonite izmjene ugovora mogu dovesti do prekršajne odgovornosti ali i do puno težih posljedica.

Sve navedene teme, osim prikaza pravnog okvira ZJN 2016, bit će obrađene i kroz prizmu relevantne prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te će vam omogućiti bolji uvid u pravilan način postupanja s ciljem otklanjanja mogućih propusta.

Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Termin
Četvrtak, 26. Rujan 2019.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel "I"
Ulica Ive Robića 2, Zagreb
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

dipl.iur. Anđelko Rukelj

Zamjenik predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svim naručiteljima i ponuditeljima
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Navedene cijene ne sadrže PDV.