Dvodnevno usavršavanje iz javne nabave
Ex ante i Ex post provjere, Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi (17.10.) i Javna nabava za početnike (18.10.)

Opis

Ex ante i Ex post provjere, Izvršavanje ugovora o JN (17.10.2019.)

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje; ESI fondovi) na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od navedenog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva. 
U projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije (dalje; EU projekti) korisnici koji su ujedno i javni naručitelji obvezni su nabavu radova, robe i usluga za potrebe projekta provoditi sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi (dalje; ZJN 2016), a poštivanje ove obveze podložno je kontroli od strane tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima. Nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći su razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih ispravaka od strane tijela u sustavu, što za korisnike projekata često ima štetne financijske posljedice. Tijela u sustavu otkrivaju nepravilnosti putem tzv. ex ante (prethodnih) provjera dokumentacije o nabavi te ex post (naknadnih) provjera provedbe postupka, a kako se radi o provjerama s kojima se susreće svaki korisnik sredstava korisno je znati na koji način se one odvijaju i što sve obuhvaćaju.
Na Usavršavanju će osim provođenja ex ante i ex post kontrola biti govora o izvršavanju ugovora o nabavi te primjeni Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; dalje; ZOO) na ugovore o radovima, robi i uslugama. Kako se ZOO primjenjuje na odgovornost za izvršavanje obveza sukladno čl. 313. ZJN 2016, korisno je znati sadržaj predmetnih odredbi. Jednako tako, kako su izvršavanje ugovora o nabavi i njegove izmjene također predmet kontrole tijela u sustavu ESI fondova, a izmjene ugovora su česta osnova za utvrđenje nepravilnosti, na seminaru će biti govora o vrstama izmjena ugovora o nabavi, kao i ispravnom provođenju izmjene ugovora.

Usavršavanje je primarno namijenjeno javnim naručiteljima koji provode EU projekte, ali i svima onima koji žele nešto više saznati o postupcima otkrivanja nepravilnosti u okviru EU projekata, kao i izvršavanju i izmjenama ugovora o javnoj nabavi. Naglasak usavršavanja je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse.


Javna nabava za početnike (18.10.2019.)

 

Otvoreni postupak javne nabave možemo sagledati kroz određene faze od kojih su najznačajnije priprema postupka, provedba postupka  i na kraju donošenje odluke o odabiru/poništenju.
Značaj kvalitetne pripreme postupka, izrada i sadržaj dokumentacije o nabavi  (kao podloge za zakonitu provedbu postupka) te provedba postupka pregleda i ocjene ponuda uz odgovarajuću primjenu načela i instituta propisanih ZJN 2016, pitanja su koja će biti predmetom obrade ove edukacije.
Namjera je upoznati polaznike edukacije s osnovnim propisima i pravilima u svezi dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije, osnove za isključenje i kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta) te osnovnim pravilima i institutima ZJN 2016 (ESPD, načela javne nabave, pojašnjenje i upotpunjavanje, odluke naručitelja i njihov učinak itd.), a sve uz pozivanje na relevantnu praksu Državne komisije.

Kontinuirano usavršavanje u javnoj nabavi preduvjet je svima nam zajedničkog cilja – zakonitog, namjenskog, učinkovitog i svrhovitog trošenja javnih sredstava!

Početak seminara oba dana je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 17.10.2019. ovdje, te za 18.10.2019. ovdje.

Termin
Četvrtak, 17. Listopad 2019.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
"Grand Hotel Adriatic"
Ulica maršala Tita 200, Opatija
Priznato sati/bodova
16
Redovna cijena
3.500,00 Kn
Cijena s popustom:
2.900,00 Kn
Vrijedi do: Ponedjeljak, 14. Listopad 2019.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn
Online prijava

Predavači

dipl.iur. Marina Splivalo

Pravni stručnjak za EU fondove

Životopis

mag.iur. Maja Štefok

Stručni savjetnik - specijalist u DKOM-u

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave
Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
3.500,00 Kn
Cijena s popustom:
2.750,00 Kn
Vrijedi do: Ponedjeljak, 14. Listopad 2019.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Uplata do Ponedjeljak, 14. Listopad 2019. 16:00

Navedene cijene ne sadrže PDV.