Usavršavanje iz javne nabave
Ex ante i Ex post provjere, Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi

Opis

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje; ESI fondovi) na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od navedenog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva. 
U projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije (dalje; EU projekti) korisnici koji su ujedno i javni naručitelji obvezni su nabavu radova, robe i usluga za potrebe projekta provoditi sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi (dalje; ZJN 2016), a poštivanje ove obveze podložno je kontroli od strane tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima. Nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći su razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih ispravaka od strane tijela u sustavu, što za korisnike projekata često ima štetne financijske posljedice. Tijela u sustavu otkrivaju nepravilnosti putem tzv. ex ante (prethodnih) provjera dokumentacije o nabavi te ex post (naknadnih) provjera provedbe postupka, a kako se radi o provjerama s kojima se susreće svaki korisnik sredstava korisno je znati na koji način se one odvijaju i što sve obuhvaćaju.
Na Usavršavanju će osim provođenja ex ante i ex post kontrola biti govora o izvršavanju ugovora o nabavi te primjeni Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; dalje; ZOO) na ugovore o radovima, robi i uslugama. Kako se ZOO primjenjuje na odgovornost za izvršavanje obveza sukladno čl. 313. ZJN 2016, korisno je znati sadržaj predmetnih odredbi. Jednako tako, kako su izvršavanje ugovora o nabavi i njegove izmjene također predmet kontrole tijela u sustavu ESI fondova, a izmjene ugovora su česta osnova za utvrđenje nepravilnosti, na seminaru će biti govora o vrstama izmjena ugovora o nabavi, kao i ispravnom provođenju izmjene ugovora.

Usavršavanje je primarno namijenjeno javnim naručiteljima koji provode EU projekte, ali i svima onima koji žele nešto više saznati o postupcima otkrivanja nepravilnosti u okviru EU projekata, kao i izvršavanju i izmjenama ugovora o javnoj nabavi. Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse.

Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Termin
Četvrtak, 12. Rujan 2019.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel "I"
Ulica Ive Robića 2, Zagreb
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

dipl.iur. Marina Splivalo

Pravni stručnjak za EU fondove

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svim naručiteljima i ponuditeljima
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Navedene cijene ne sadrže PDV.