Usavršavanje iz javne nabave
Sklapanje i izvršenje ugovora o JN i okvirnih sporazuma, Kriteriji za kvalitativni odabir GS, Zadar

Opis

Postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju. U pravilu smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan izvršnosti odluke o odabiru. Iznimno, ako je preuzimanje obveze naručitelja vezano za suglasnost drugog tijela ili su rok valjanosti ponude i jamstvo istekli do izvršnosti odluke o odabiru, ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum nastaje pribavljanjem suglasnosti odnosno produženjem roka valjanosti ponude odnosno jamstva.

Obveza naručitelja je sklapanje ugovora u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, a u svemu prema uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom i na ugovoren način. Odgovornost za kontrolu izvršenja leži na naručitelju. Kako su izmjene tijekom trajanja „sivo“ područje zbog čestih izmjena cijena ili roka izvršavanja preporuka je da odredbe o izmjeni ugovora budu sadržane  u dokumentaciji o nabavi, a potom i u ugovoru. Naručitelji ne smiju koristiti odredbe ZJN 2016 o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja kako bi izbjegli primjenu ZJN 2016 i provođenje novog postupka javne nabave kada je to nužno.

O svemu prethodno navedenom kao i o kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i sukladno ZJN 2016 i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave možete saznati od iskusnog predavača na ovom usavršavanju.

Početak seminara oba dana je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 03.10.2019. ovdje, te za 04.10.2019. ovdje.

Termin
Petak, 04. Listopad 2019.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel "Donat"
Ulica majstora Radovana 7, Zadar
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Zlatko Hosu

Pročelnik Službe za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj Županiji

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Navedene cijene ne sadrže PDV.