Dvodnevno usavršavanje iz javne nabave
Pogreške naručitelja u javnoj nabavi (03.10.) i Sklapanje ugovora o JN i okvirnih sporazuma i Kriteriji za odabir GS (04.10.)

Opis

Pogreške naručitelja pri provedbi javnih nabava (03.10.2019.)

Izraditi dokumentaciju o nabavi i provesti postupak pregleda i ocjene bez pogreška jedan je od najvećih izazova s kojim se susrećete?
Saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda uz brojne primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Na što osobito treba paziti naručitelj prilikom pregleda i ocjene ponuda, upotpunjenja i pojašnjenja dostavljenih dokumenata, koje zamke treba izbjeći pri primjeni najvažnijih instituta u javnoj nabavi saznajte od predavača iskusnih u ovom području.
Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi često dolazi do više ili manje predvidivih izmjena okolnosti koje mogu rezultirati potrebom da se izmjeni ili čak raskine ugovor.
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Nezakonite izmjene ugovora mogu dovesti do prekršajne odgovornosti ali i do puno težih posljedica.

Kako pravilno primijeniti odredbe Zakona o javnoj u slučaju potrebe za izmjenom ugovora o javnoj nabavi i izbjeći neželjene posljedice saznajte na ovoj edukaciji.
 

Sklapanje ugovora o JN i okvirnih sporazuma i Kriteriji za kvalitativni odabir GS (04.10.2019.)

Postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju. U pravilu smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan izvršnosti odluke o odabiru. Iznimno, ako je preuzimanje obveze naručitelja vezano za suglasnost drugog tijela ili su rok valjanosti ponude i jamstvo istekli do izvršnosti odluke o odabiru, ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum nastaje pribavljanjem suglasnosti odnosno produženjem roka valjanosti ponude odnosno jamstva.

Obveza naručitelja je sklapanje ugovora u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, a u svemu prema uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom i na ugovoren način. Odgovornost za kontrolu izvršenja leži na naručitelju. Kako su izmjene tijekom trajanja „sivo“ područje zbog čestih izmjena cijena ili roka izvršavanja preporuka je da odredbe o izmjeni ugovora budu sadržane  u dokumentaciji o nabavi, a potom i u ugovoru. Naručitelji ne smiju koristiti odredbe ZJN 2016 o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja kako bi izbjegli primjenu ZJN 2016 i provođenje novog postupka javne nabave kada je to nužno.

O svemu prethodno navedenom kao i o kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i sukladno ZJN 2016 i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave možete saznati od iskusnog predavača na ovom usavršavanju.

Početak seminara oba dana je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 03.10.2019. ovdje, te za 04.10.2019. ovdje.

Termin
Četvrtak, 03. Listopad 2019.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel "Donat"
Ulica majstora Radovana 7, Zadar
Priznato sati/bodova
16
Redovna cijena
3.500,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Zlatko Hosu

Pročelnik Službe za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj Županiji

Životopis

mag.iur. Maja Štefok

Stručni savjetnik - specijalist u DKOM-u

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
3.500,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Navedene cijene ne sadrže PDV.