Dvodnevno usavršavanje iz javne nabave
Kako izraditi zakonitu dokumentaciju o JN (20.06.) i Pregled i ocjena ponuda, Primjena E-certisa (21.06.), Zadar

Opis

Kako izraditi zakonitu dokumentaciju o nabavi s prikazom najčešćih pogrešaka kroz praksu DKOM-a i VUS-a (20.06.2022.)

Prilikom izrade dokumentacije o nabavi (DoN) potrebno je pridržavati se odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) (dalje u tekstu ZJN) te odredbi Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/2020).
DoN je okosnica i središnji dio postupka javne nabave. Obzirom da svi uvjeti i zahtjevi koji se odnose na sam predmet nabave, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i sl. moraju biti definirani DoN, te da ponuditelji podnošenjem obvezujućih ponuda prihvaćaju sve te zahtjeve i uvjete jasna je uloga zakonite DoN u postupcima javne nabave.  DoN koju naručitelj priprema kao podlogu ponuditeljima za izradu njihove ponude mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda te  na način da ni u kojem dijelu ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Stoga kvalitetna priprema DoN kojoj prethodi temeljita analiza tržišta ključna je za odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Ovo tim više što ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom, a obveza je svakog naručitelj kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.
Cilj ovog usavršavanja je polaznicima ukazati na što osobito treba paziti naručitelj prilikom pripreme dokumentacije o nabavi kao i  na najčešće pogreške prilikom izrade iste, a sve kako bi se smanio broj izjavljenih žalbi na DoN. Naime, u 2020. godini od ukupno zaprimljenih žalbi, 30,49% žalbi izjavljeno je upravo na DoN. 


Pregled i ocjena ponuda uz poseban osvrt na primjenu E-certisa (21.06.2022.)
 

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Pritom, najveće dvojbe i problemi u praksi pojavljuju se oko primjene instituta iz članka 293. i 263. ZJN 2016. Kada naručitelj postupa po članku 293/263.., koji su uvjeti primjene, koja su ograničenja u postupanju naručitelja prilikom primjene instituta iz članka 293. te slučajevi izmjene ponude. Sve navedeno biti će predmet edukacije s osvrtom na pojedine primjene, recentnu praksu te relevantne presude VUS-a. Što su ažurirani popratni dokumenti – njihov značaj, sadržaj starost, oblik. Primjena instituta oslanjanja pokazala je da postoji niz dvojbi i otvorenih pitanja u vezi s primjenom navedenog instituta u praksi.

Sustav e-Certis je referentni alat, a ne služba za pravno savjetovanje.

Sustav ne jamči da će javni naručitelj informacije dobivene pretraživanjem priznati kao valjane. Sustav samo pruža informacije s pomoću kojih korisnici mogu lakše saznati koje su potvrde i uvjerenja obično potrebni u postupcima javne nabave u pojedinim državama članicama. Informacije sadržane u bazi podataka dostavljaju nacionalna tijela i one se redovito ažuriraju.
Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi uvode se novine u izradu i objavu planova nabave te izradu registra ugovora te se veliki naglasak stavlja na prethodno savjetovanje i analizu tržišta. Koje su to novine te kako izraditi i ažurirati registar ugovora putem sustava Elektroničkog oglasnika?

Početak seminara oba dana je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 20.06.2022. ovdje, te za 21.06.2022. ovdje.
Termin
Ponedjeljak, 20. Lipanj 2022.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel Kolovare
Ulica Bože Peričića 14, Zadar
Priznato sati/bodova
16
Redovna cijena
3.750,00 Kn
Cijena s popustom:
3.150,00 Kn
Vrijedi do: Srijeda, 15. Lipanj 2022.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn
Online prijava

Predavači

dipl.oec. Nikolina Bačurin

Direktor u "Public tenders" d.o.o., Savjetnik-stručnjak za javnu nabavu

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
3.750,00 Kn
Cijena s popustom:
3.000,00 Kn
Vrijedi do: Srijeda, 15. Lipanj 2022.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Uplata do Srijeda, 15. Lipanj 2022. 16:00

Navedene cijene ne sadrže PDV.