Usavršavanje iz javne nabave
Izmjene ZJN 2016 i izbor iz rješenja DKOM-a i presuda VUS-a - pregled i ocjena ponuda, Osijek

Opis

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Pritom, najveće dvojbe i problemi u praksi pojavljuju se oko primjene instituta iz članka 293. i 263. ZJN 2016. Kada naručitelj postupa po članku 293., koji su uvjeti primjene, koja su ograničenja u postupanju naručitelja prilikom primjene instituta iz članka 293. te koji su slučajevi pregovaranja i izmjene ponude, kada naručitelj postupa po članku 263., koje su okolnosti i uvjeti primjene članka 263. i ostala pitanja vezana uz primjenu navedenih instituta biti će predmet edukacije s osvrtom na pojedine primjene, recentnu praksu te relevantne presude VUS-a.
Također, primjena instituta oslanjanja pokazala je da postoji niz dvojbi i otvorenih pitanja u vezi s primjenom navedenog instituta u praksi (od zamjene subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja, preko ocjene „dostatnog“ sudjelovanja u izvršenju ugovora do naknadnog oslanjanja te utvrđivanja radi li se o oslanjanju ili pak vlastitim resursima). Stoga ovaj program usavršavanja ima za cilj pokriti što veći broj primjera iz bogate prakse DKOM-a s osvrtom na relevantne presude VUS-a, kojima će se pokriti sva značajna pitanja vezana uz oslanjanje. 
Osim toga, u praksi se pojavljuju problemi u određivanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude s obzirom na njihovu povezanost s predmetom nabave, ali i pitanjima kad su oni diskriminirajući, odnosno kada potencijalno ne omogućuju učinkovito nadmetanje. Konačno, u praksi se postavlja pitanje postižu li zaista ENP kriteriji u praksi cilj s kojim su određeni i kako povećati njihov učinak. Potrebno je napomenuti da u projektima financiranim iz sredstava Europske unije postoje dodatne mjere kontrole koje se provode neovisno o postojanju žalbi u pojedinom postupku, te nesnalaženje u specifičnim pravilima nabave dovodi i do dodatnog značajnog rizika nevaljanih postupaka nabave, financijskih korekcija bespovratnih sredstava odnosno do neprihvatljivosti troškova. Slijedom navedenog, program usavršavanja će i u ovom dijelu primjerima iz prakse DKOM-a  i presudama VUS-a približiti i razjasniti navedenu temu.

Među navedenim, cilj programa usavršavanja jest i upoznati polaznike s aktualnostima vezano za predstojeće izmjene ZJN-a.

Početak seminara je u 9:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Termin
Četvrtak, 15. Rujan 2022.
od 09:00 do 09:00
Lokacija
Vikarijat Osijek
Ulica Josipa Jurja Strossmayera 58, Osijek
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.875,00 Kn
Cijena s popustom:
1.575,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 13. Rujan 2022.
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Maja Štefok

Stručni savjetnik - specijalist u DKOM-u

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.875,00 Kn
Cijena s popustom:
1.500,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 13. Rujan 2022.
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Uplata do Utorak, 13. Rujan 2022. 16:00

Navedene cijene ne sadrže PDV.