Dvodnevno usavršavanje iz javne nabave
Dozvoljene izmjene i upravljanje izvršenjem ugovora i okvirnih sporazuma (16.09.) i Kriteriji za kvalitativni odabir GS i žalbeni postupak (17.09.), Opatija

Opis

Dozvoljene izmjene i upravljanje izvršenjem ugovora i okvirnih sporazuma (16.09.2021.)

Ugovaranje i upravljanje ugovorima dio je javne nabave koji slijedi nakon samog postupka a predstavlja iznimno važan dio cjelokupnog životnog ciklusa javne nabave. Sadržaj ugovora i njegovi učinci diktiraju uspješnost postupanja naručitelja, a izvršenje ugovora odnosno okvirnog sporazuma ključna je  podloga za buduće  postupke nabave.
Saznajte sve o sklapanju i sadržaju ugovora i okvirnih sporazuma, o vrstama okvirnih sporazuma te provedbi tzv. „mini nadmetanja“ na temelju sklopljenih okvirnih sporazuma. Registar ugovora i indikatori za mjerenje rezultata uspješnosti ugovora i okvirnih sporazuma samo su neke od tema na koje će vam odgovore ponuditi naši iskusni predavači.

Nakon sklapanja ugovora odnosno okvirnog sporazuma, vrlo često se pojavi potreba za naknadnim izmjenama pojedinih odredbi. Saznajte koje su vaše mogućnosti za izmjenu ugovora i koje vam posljedice prijete u slučaju ne postupanja po zakonskim obvezama.


Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i žalbeni postupak (17.09.2021.)
 

Od početka primjene ZoJN-a iskristalizirala su se stajališta DKOM-a vezano za određivanje i dokazivanje razloga isključenja i kriterija za odabir ponuditelja te se razvila i pozitivna praksa brojnih naručitelja na ovom području. Kako definirati kriterije za odabir ponuditelja te razloge isključenja ponuda, kako odrediti dokaze nepostojanja razloga isključenja i kriterije za odabir na način koji će spriječiti kasnije komplikacije u pregledu i ocjeni ponuda te izjavljivanje žalbi s negativnim ishodom.

Osim toga, u praksi se pojavljuju problemi u određivanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude s obzirom na njihovu povezanost s predmetom nabave, ali i pitanjima kad su oni diskriminirajući, odnosno kada potencijalno ne omogućuju učinkovito nadmetanje. Konačno, u praksi se postavlja pitanje postižu li zaista ENP kriteriji u praksi cilj s kojim su određeni i kako povećati njihov učinak.

Stoga ovaj program usavršavanja ima za cilj pokriti što veći broj primjera i pitanja na navedenu temu, kako iz Republike Hrvatske – kroz dokumentacije o nabavi i prakse DKOM-a – tako i iz drugih država članica EU. Potrebno je napomenuti da u projektima financiranim iz sredstava Europske unije postoje dodatne mjere kontrole koje se provode neovisno o postojanju žalbi u pojedinom postupku, te nesnalaženje u specifičnim pravilima nabave dovodi i do dodatnog značajnog rizika nevaljanih postupaka nabave, financijskih korekcija bespovratnih sredstava odnosno do neprihvatljivosti troškova.

U okviru ovog usavršavanja dajemo Vam priliku kroz primjere i praksu dobiti što bolji uvid u moguće rizike i prednosti provedbe postupaka te samim time uvid kako na najbolji način formulirati uvjete dokumentacije o nabavi.

Početak seminara oba dana je u 10:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 16.09.2021. ovdje, te za 17.09.2021. ovdje.

Termin
Četvrtak, 16. Rujan 2021.
od 10:00 do 17:00
Lokacija
"Grand Hotel Adriatic"
Ulica maršala Tita 200, Opatija
Priznato sati/bodova
16
Redovna cijena
3.500,00 Kn
Cijena s popustom:
2.900,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 14. Rujan 2021.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Zlatko Hosu

Pročelnik Službe za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj Županiji

Životopis

mag.iur. Maja Štefok

Stručni savjetnik - specijalist u DKOM-u

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
3.500,00 Kn
Cijena s popustom:
2.750,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 14. Rujan 2021.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Uplata do Utorak, 14. Rujan 2021. 16:00

Navedene cijene ne sadrže PDV.