Usavršavanje iz javne nabave
Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i Žalbeni postupak, Opatija

Opis

Od početka primjene ZoJN-a iskristalizirala su se stajališta DKOM-a vezano za određivanje i dokazivanje razloga isključenja i kriterija za odabir ponuditelja te se razvila i pozitivna praksa brojnih naručitelja na ovom području. Kako definirati kriterije za odabir ponuditelja te razloge isključenja ponuda, kako odrediti dokaze nepostojanja razloga isključenja i kriterije za odabir na način koji će spriječiti kasnije komplikacije u pregledu i ocjeni ponuda te izjavljivanje žalbi s negativnim ishodom.

Osim toga, u praksi se pojavljuju problemi u određivanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude s obzirom na njihovu povezanost s predmetom nabave, ali i pitanjima kad su oni diskriminirajući, odnosno kada potencijalno ne omogućuju učinkovito nadmetanje. Konačno, u praksi se postavlja pitanje postižu li zaista ENP kriteriji u praksi cilj s kojim su određeni i kako povećati njihov učinak.

Stoga ovaj program usavršavanja ima za cilj pokriti što veći broj primjera i pitanja na navedenu temu, kako iz Republike Hrvatske – kroz dokumentacije o nabavi i prakse DKOM-a – tako i iz drugih država članica EU. Potrebno je napomenuti da u projektima financiranim iz sredstava Europske unije postoje dodatne mjere kontrole koje se provode neovisno o postojanju žalbi u pojedinom postupku, te nesnalaženje u specifičnim pravilima nabave dovodi i do dodatnog značajnog rizika nevaljanih postupaka nabave, financijskih korekcija bespovratnih sredstava odnosno do neprihvatljivosti troškova.

U okviru ovog usavršavanja dajemo Vam priliku kroz primjere i praksu dobiti što bolji uvid u moguće rizike i prednosti provedbe postupaka te samim time uvid kako na najbolji način formulirati uvjete dokumentacije o nabavi.

Početak seminara oba dana je u 10:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 16.09.2021. ovdje, te za 17.09.2021. ovdje.

Termin
Petak, 17. Rujan 2021.
od 10:00 do 16:00
Lokacija
"Grand Hotel Adriatic"
Ulica maršala Tita 200, Opatija
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.750,00 Kn
Cijena s popustom:
1.450,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 14. Rujan 2021.
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Maja Štefok

Stručni savjetnik - specijalist u DKOM-u

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.750,00 Kn
Cijena s popustom:
1.375,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 14. Rujan 2021.
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Uplata do Utorak, 14. Rujan 2021. 16:00

Navedene cijene ne sadrže PDV.