Usavršavanje iz javne nabave
Javna nabava za početnike

Opis

Otvoreni postupak javne nabave možemo sagledati kroz određene faze od kojih su najznačajnije priprema postupka, provedba postupka  i na kraju donošenje odluke o odabiru/poništenju.
Značaj kvalitetne pripreme postupka, izrada i sadržaj dokumentacije o nabavi  (kao podloge za zakonitu provedbu postupka) te provedba postupka pregleda i ocjene ponuda uz odgovarajuću primjenu načela i instituta propisanih ZJN 2016, pitanja su koja će biti predmetom obrade ove edukacije.
Namjera je upoznati polaznike edukacije s osnovnim propisima i pravilima u svezi dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije, osnove za isključenje i kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta) te osnovnim pravilima i institutima ZJN 2016 (ESPD, načela javne nabave, pojašnjenje i upotpunjavanje, odluke naručitelja i njihov učinak itd.), a sve uz pozivanje na relevantnu praksu Državne komisije.

Kontinuirano usavršavanje u javnoj nabavi preduvjet je svima nam zajedničkog cilja – zakonitog, namjenskog, učinkovitog i svrhovitog trošenja javnih sredstava!

Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Termin
Petak, 18. Lipanj 2021.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel "Antunović"
Zagrebačka avenija 100, Zagreb
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

dipl.iur. Sanja Badrov Ranić

Voditeljica Stručne službe za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. 

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Navedene cijene ne sadrže PDV.