Dvodnevno usavršavanje iz javne nabave
Aktualnosti u pravnoj zaštiti pred DKOM-om (10.06.2021.) i Provedba postupaka javne nabave u projektima financiranim iz Eu fondova (11.06.2021.), Opatija

Opis

Aktualnosti u pravnoj zaštiti pred DKOM-om (10.06.2021.)

Pravna zaštita javne nabave (pravo na žalbu) uređena je  Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016), u glavi četvrtoj, regulirana odredbama članaka 398. do 435. 
Sukladno odredbama članka 434. ZJN 2016 pravna zaštita protiv odluka Državne komisije osigurana je kroz mogućnost pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude obvezni su dio postupaka javne nabave, pri čemu cijena u većini postupaka ne smije biti vrednovana s udjelom većim od 90%. Dodatno, određeni uvjeti, odnosno kriteriji, u praksi se koriste i kao kriteriji za odabir gospodarskih subjekata (uvjeti sposobnosti) i kao kriteriji za odabir ponude – primarno se to odnosi na uvjete za stručnjake koji su traženi dokumentacijom o nabavi.

Osim toga, u praksi se pojavljuju problemi u određivanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude s obzirom na njihovu povezanost s predmetom nabave, ali i pitanjima kad su oni diskriminirajući, odnosno kada potencijalno ne omogućuju učinkovito nadmetanje. Konačno, u praksi se postavlja pitanje postižu li zaista ENP kriteriji u praksi cilj s kojim su određeni i kako povećati njihov učinak.

Stoga ovaj program usavršavanja ima za cilj pokriti što veći broj primjera i pitanja na navedenu temu, kako iz Republike Hrvatske – kroz dokumentacije o nabavi i prakse DKOM-a – tako i iz drugih država članica EU. Potrebno je napomenuti da u projektima financiranim iz sredstava Europske unije postoje dodatne mjere kontrole koje se provode neovisno o postojanju žalbi u pojedinom postupku, te nesnalaženje u specifičnim pravilima nabave dovodi i do dodatnog značajnog rizika nevaljanih postupaka nabave, financijskih korekcija bespovratnih sredstava odnosno do neprihvatljivosti troškova.

U okviru ovog usavršavanja dajemo Vam priliku kroz primjere i praksu dobiti što bolji uvid u moguće rizike i prednosti provedbe postupaka te samim time uvid kako na najbolji način formulirati uvjete dokumentacije o nabavi.


Provedba postupaka javne nabave u projektima financiranim iz EU fondova (11.06.2021.)
 

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje; ESI fondovi) na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od navedenog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.
U projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije (dalje; EU projekti) korisnici koji su ujedno i javni naručitelji obvezni su nabavu radova, robe i usluga za potrebe projekta provoditi sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi, a poštivanje ove obveze podložno je kontroli od strane tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima. Nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći su razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih ispravaka od strane tijela u sustavu, što za korisnike projekata često ima štetne financijske posljedice. Na seminaru će biti govora općenito o obvezama javnih naručitelja prilikom pripreme i provedbe postupaka sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i primjenjivim podzakonskim propisima, a u kontekstu provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Svrha seminara je upoznati sve zainteresirane s najčešćim vrstama nepravilnosti u praksi, kao i načinima kako ih izbjeći te što uspješnije provesti projekt.

Seminar je namijenjen javnim naručiteljima, ali i svima onima koji žele nešto više saznati o uspješnoj provedbi javne nabave u okviru EU projekata. Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse.

Početak seminara oba dana je u 10:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 10.06.2021. ovdje, te za 11.06.2021. ovdje.

Termin
Četvrtak, 10. Lipanj 2021.
od 10:00 do 17:00
Lokacija
"Grand Hotel Adriatic"
Ulica maršala Tita 200, Opatija
Priznato sati/bodova
16
Redovna cijena
3.500,00 Kn
Cijena s popustom:
2.900,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 08. Lipanj 2021.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Zlatko Hosu

Pročelnik Službe za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj Županiji

Životopis

dipl.iur. Daria Duždević

Članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-a)

Životopis

dipl.iur. Anđelko Rukelj

Zamjenik predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
3.500,00 Kn
Cijena s popustom:
2.750,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 08. Lipanj 2021.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Uplata do Utorak, 08. Lipanj 2021. 16:00

Navedene cijene ne sadrže PDV.