Dvodnevno usavršavanje iz javne nabave
Jednostavna nabava, Provedba otvorenog postupka JN (27.05.) i Provedba postupaka javne nabave u EU projektima (28.05.), Zadar

Opis

Jednostavna nabava, Provedba otvorenog postupka do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma (27.05.2021.)

Predavanje će obuhvatiti slijedeću tematiku :

Jednostavna nabava:

-izrada internog akta naručitelja na praktičnom  primjeru
-primjena načela javne nabave
-priprema i provedba postupaka jednostavne nabave

Otvoreni postupak:

-izrada i priprema tehničkih specifikacija predmeta nabave
-kako izraditi dokumentaciju o nabavi s naglaskom na nepravilnosti u izradi iste
-komunikacija sa gospodarskim subjektima tijekom roka za dostavu ponude
-otvaranje ponuda
-postupak pregleda i ocjene ponuda
-donošenje odluka

Predavanje se bazira na praksi predavača i relevantne prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-a).


Provedba postupaka javne nabave u projektima financiranim iz EU fondova (28.05.2021.)
 

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje; ESI fondovi) na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od navedenog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.
U projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije (dalje; EU projekti) korisnici koji su ujedno i javni naručitelji obvezni su nabavu radova, robe i usluga za potrebe projekta provoditi sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi, a poštivanje ove obveze podložno je kontroli od strane tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima. Nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći su razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih ispravaka od strane tijela u sustavu, što za korisnike projekata često ima štetne financijske posljedice. Na seminaru će biti govora općenito o obvezama javnih naručitelja prilikom pripreme i provedbe postupaka sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i primjenjivim podzakonskim propisima, a u kontekstu provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Svrha seminara je upoznati sve zainteresirane s najčešćim vrstama nepravilnosti u praksi, kao i načinima kako ih izbjeći te što uspješnije provesti projekt.

Seminar je namijenjen javnim naručiteljima, ali i svima onima koji žele nešto više saznati o uspješnoj provedbi javne nabave u okviru EU projekata. Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse.

Početak seminara oba dana je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 27.05.2021. ovdje, te za 28.05.2021. ovdje.
 

Termin
Četvrtak, 27. Svibanj 2021.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel Kolovare
Ulica Bože Peričića 14, Zadar
Priznato sati/bodova
16
Redovna cijena
3.500,00 Kn
Cijena s popustom:
2.900,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 25. Svibanj 2021.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Zlatko Hosu

Pročelnik Službe za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj Županiji

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
3.500,00 Kn
Cijena s popustom:
2.750,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 25. Svibanj 2021.
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Uplata do Utorak, 25. Svibanj 2021. 16:00

Navedene cijene ne sadrže PDV.