Usavršavanje iz javne nabave
Jednostavna nabava i Provedba otvorenog postupka JN do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma, Zadar

Opis

Predavanje će obuhvatiti slijedeću tematiku :

Jednostavna nabava:

-izrada internog akta naručitelja na praktičnom  primjeru
-primjena načela javne nabave
-priprema i provedba postupaka jednostavne nabave

Otvoreni postupak:

-izrada i priprema tehničkih specifikacija predmeta nabave
-kako izraditi dokumentaciju o nabavi s naglaskom na nepravilnosti u izradi iste
-komunikacija sa gospodarskim subjektima tijekom roka za dostavu ponude
-otvaranje ponuda
-postupak pregleda i ocjene ponuda
-donošenje odluka

Predavanje se bazira na praksi predavača i relevantne prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-a).

Početak seminara oba dana je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 27.05.2021. ovdje, te za 28.05.2021. ovdje.

Termin
Četvrtak, 27. Svibanj 2021.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel Kolovare
Ulica Bože Peričića 14, Zadar
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.750,00 Kn
Cijena s popustom:
1.450,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 25. Svibanj 2021.
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Zlatko Hosu

Pročelnik Službe za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj Županiji

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.750,00 Kn
Cijena s popustom:
1.375,00 Kn
Vrijedi do: Utorak, 25. Svibanj 2021.
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Uplata do Utorak, 25. Svibanj 2021. 16:00

Navedene cijene ne sadrže PDV.