Dvodnevno usavršavanje iz javne nabave
Jednostavna nabava i Provedba otvorenog postupka i Pregled i ocjena ponuda, Promjena članaka 293. i 263. ZJN, Ažurirani popratni dokumenti, Opatija, 15. i 16.04.2021.

Opis

Jednostavna nabava, Provedba otvorenog postupka JN do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma (15.04.2021.)

Predavanje će obuhvatiti slijedeću tematiku :

Jednostavna nabava:

-izrada internog akta naručitelja na praktičnom  primjeru
-primjena načela javne nabave
-priprema i provedba postupaka jednostavne nabave

Otvoreni postupak:

-izrada i priprema tehničkih specifikacija predmeta nabave
-kako izraditi dokumentaciju o nabavi s naglaskom na nepravilnosti u izradi iste
-komunikacija sa gospodarskim subjektima tijekom roka za dostavu ponude
-otvaranje ponuda
-postupak pregleda i ocjene ponuda
-donošenje odluka

Predavanje se bazira na praksi predavača i relevantne prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-a).


Pregled i ocjena ponuda - osnovna načela, primjena instituta iz članaka 293.i 263. ZJN 2016, ažurirani popratni dokumenti te institut oslanja na sposobnost drugog subjekta (16.04.2021.)
 

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Pritom, najveće dvojbe i problemi u praksi pojavljuju se oko primjene instituta iz članka 293. i 263. ZJN 2016. Kada naručitelj postupa po članku 293/263.., koji su uvjeti primjene, koja su ograničenja u postupanju naručitelja prilikom primjene instituta iz članka 293. te slučajevi izmjene ponude. Sve navedeno biti će predmet edukacije s osvrtom na pojedine primjene, recentnu praksu te relevantne presude VUS-a. Što su ažurirani popratni dokumenti – njihov značaj, sadržaj starost, oblik. Primjena instituta oslanjanja pokazala je da postoji niz dvojbi i otvorenih pitanja u vezi s primjenom navedenog instituta u praksi.

Odgovore na ključna pitanja u primjeni tog instituta, uz poseban osvrt na oslanjanje radio dokazivanja relevantnog stručnog iskustva i obrazovne i stručne kvalifikacije, dati ćemo kroz ovu edukaciju kroz relevantne primjere i praksu DKOM-a i presude VUS-a.

Početak seminara oba dana je u 10:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 15.04.2021. ovdje, te za 16.04.2021. ovdje.

Termin
Četvrtak, 15. Travanj 2021.
od 10:00 do 16:00
Lokacija
"Grand Hotel Adriatic"
Ulica maršala Tita 200, Opatija
Priznato sati/bodova
16
Redovna cijena
3.500,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Zlatko Hosu

Pročelnik Službe za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj Županiji

Životopis

mag.iur. Maja Štefok

Stručni savjetnik - specijalist u DKOM-u

Životopis

dipl.iur. Sanja Badrov Ranić

Voditeljica Stručne službe za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. 

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
3.500,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Navedene cijene ne sadrže PDV.