Usavršavanje iz javne nabave
Javna nabava za početnike, Zadar, 24.09.2020.

Opis

Otvoreni postupak javne nabave možemo sagledati kroz određene faze od kojih su najznačajnije priprema postupka, provedba postupka  i na kraju donošenje odluke o odabiru/poništenju.
Značaj kvalitetne pripreme postupka, izrada i sadržaj dokumentacije o nabavi  (kao podloge za zakonitu provedbu postupka) te provedba postupka pregleda i ocjene ponuda uz odgovarajuću primjenu načela i instituta propisanih ZJN 2016, pitanja su koja će biti predmetom obrade ove edukacije.
Namjera je upoznati polaznike edukacije s osnovnim propisima i pravilima u svezi dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije, osnove za isključenje i kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta) te osnovnim pravilima i institutima ZJN 2016 (ESPD, načela javne nabave, pojašnjenje i upotpunjavanje, odluke naručitelja i njihov učinak itd.), a sve uz pozivanje na relevantnu praksu Državne komisije.

Kontinuirano usavršavanje u javnoj nabavi preduvjet je svima nam zajedničkog cilja – zakonitog, namjenskog, učinkovitog i svrhovitog trošenja javnih sredstava!

Početak seminara oba dana je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 24.09.2020. ovdje, te za 25.09.2020. ovdje.

Termin
Četvrtak, 24. Rujan 2020.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel Kolovare
Ulica Bože Peričića 14, Zadar
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Maja Štefok

Stručni savjetnik - specijalist u DKOM-u

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Navedene cijene ne sadrže PDV.