Usavršavanje iz javne nabave
Provedba postupka JN u projektima financiranima iz EU fondova, Osijek

Opis

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje; ESI fondovi) na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od navedenog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.
U projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije (dalje; EU projekti) korisnici koji su ujedno i javni naručitelji obvezni su nabavu radova, robe i usluga za potrebe projekta provoditi sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi, a poštivanje ove obveze podložno je kontroli od strane tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima. Nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći su razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih ispravaka od strane tijela u sustavu, što za korisnike projekata često ima štetne financijske posljedice. Na seminaru će biti govora općenito o obvezama javnih naručitelja prilikom pripreme i provedbe postupaka sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i primjenjivim podzakonskim propisima, a u kontekstu provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Svrha seminara je upoznati sve zainteresirane s najčešćim vrstama nepravilnosti u praksi, kao i načinima kako ih izbjeći te što uspješnije provesti projekt.

Seminar je namijenjen javnim naručiteljima, ali i svima onima koji žele nešto više saznati o uspješnoj provedbi javne nabave u okviru EU projekata. Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse.

Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Termin
Četvrtak, 17. Rujan 2020.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel "Silver"
Martina Divalta 84, Osijek
Priznato sati/bodova
8
Redovna cijena
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn
Online prijava

Predavači

dipl.iur. Marina Splivalo

Pravni stručnjak za EU fondove

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
1.750,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
125,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Navedene cijene ne sadrže PDV.