Dvodnevno usavršavanje iz javne nabave
Priprema i provedba postupka javne nabave radova i povezanih usluga (02.07.) i Žalbeni postupak, Sastavljanje DON-a, ENP uz praksu DKOM-a i VUS-a RH (03.07.), Zadar

Opis

Priprema i provedba postupka javne nabave radova i povezanih usluga (11.05.2019.)

Kako se radi o području koje je posljednje vrijeme doživjelo niz izmjena i dopuna propisa koji ga reguliraju  cilj predavanja je upoznavanje polaznika sa:

Novinama koji reguliraju područje gradnje (vezano za radove i povezane usluge).

Sudionicima u gradnji, njihovim ulogama i odgovornostima i samom tijeku građenja, kako  izraditi dokumentaciju o nabavi (s preporukama i najčešćim pogreškama naručitelja).

Koji su nedostatci u tehničkim specifikacijama i troškovnicima ( članak 209. i 210. ZJN 2016) ?

Kako izraditi prijedlog ugovora.

Postupak pregleda i ocjene- preporuke i najčešće pogreške naručitelja naglasak na članke 263. i 293. ZJN 2016 –što je pregovaranje što ne? 

Izmjene ugovora tijekom trajanja – moguće izmjene i bitne izmjene.

Upoznavanje sa relevantnom praksom DKOM-a i mišljenjima Uprave za politiku javne nabave.

O svemu tome kako do rješenja svih ovih pitanja doznajte na ovom usavršavanju.

Žalbeni postupak, Sastavljanje dokumentacije o nabavi, ENP uz praksu DKOM-a i VUS-a RH (12.05.2020.)

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude obvezni su dio postupaka javne nabave, pri čemu cijena u većini postupaka ne smije biti vrednovana s udjelom većim od 90%. Dodatno, određeni uvjeti, odnosno kriteriji, u praksi se koriste i kao kriteriji za odabir gospodarskih subjekata (uvjeti sposobnosti) i kao kriteriji za odabir ponude – primarno se to odnosi na uvjete za stručnjake koji su traženi dokumentacijom o nabavi.

Osim toga, u praksi se pojavljuju problemi u određivanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude s obzirom na njihovu povezanost s predmetom nabave, ali i pitanjima kad su oni diskriminirajući, odnosno kada potencijalno ne omogućuju učinkovito nadmetanje. Konačno, u praksi se postavlja pitanje postižu li zaista ENP kriteriji u praksi cilj s kojim su određeni i kako povećati njihov učinak.

Stoga ovaj program usavršavanja ima za cilj pokriti što veći broj primjera i pitanja na navedenu temu, kako iz Republike Hrvatske – kroz dokumentacije o nabavi i prakse DKOM-a – tako i iz drugih država članica EU. Potrebno je napomenuti da u projektima financiranim iz sredstava Europske unije postoje dodatne mjere kontrole koje se provode neovisno o postojanju žalbi u pojedinom postupku, te nesnalaženje u specifičnim pravilima nabave dovodi i do dodatnog značajnog rizika nevaljanih postupaka nabave, financijskih korekcija bespovratnih sredstava odnosno do neprihvatljivosti troškova.

U okviru ovog usavršavanja dajemo Vam priliku kroz primjere i praksu dobiti što bolji uvid u moguće rizike i prednosti provedbe postupaka te samim time uvid kako na najbolji način formulirati uvjete dokumentacije o nabavi.

Početak seminara oba dana je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte za 02.07.2020. ovdje, te za 03.07.2020. ovdje.
 

Termin
Četvrtak, 02. Srpanj 2020.
od 09:00 do 16:00
Lokacija
Hotel Kolovare
Ulica Bože Peričića 14, Zadar
Priznato sati/bodova
16
Redovna cijena
3.500,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn
Online prijava

Predavači

mag.iur. Zlatko Hosu

Pročelnik Službe za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj Županiji

Životopis

dipl.iur. Daria Duždević

Članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-a)

Životopis

dipl.iur. Anđelko Rukelj

Zamjenik predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Životopis

Predavanje je namijenjeno

  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Online prijava

Redovna cijena:
3.500,00 Kn
Dodatni popust po polazniku:
250,00 Kn

Broj polaznika

Ukupno (bez PDV): Kn

PDV: Kn

Ukupno: Kn


Navedene cijene ne sadrže PDV.