O nama

"TPT Edukacije", obrt za pružanje intelektualnih usluga obavlja organizaciju usavršavanja iz javne nabave te pruža usluge osposobljavanja i jačanja kompetencija rukovodnog i prodajnog osoblja.

Budući da nismo ograničeni samo na vlastite trenere, pokrivamo širok spektar tema s najkvalitetnijim predavačima. Time su naši treninzi i seminari aktualni, dinamični, zanimljivi i daju konkretnu dodatnu vrijednost.

Naša je vizija postati vodeća, najkvalitetnija i cjenovno najpovoljnija tvrtka ovlaštena za provođenje svih vrsta usavršavanja iz javne nabave, kao i svih aspekata poslovnih edukacija iz područja rukovođenja, prodajnih i komunikacijskih vještina, kao i za organizaciuju edukacija raznolikih financijskih i računovodstvenih vještina i znanja.

"TPT Edukacije", obrt za pružanje intelektualnih usluga, nositelj je ovlaštenja izobrazbe u području javne nabave, po rješenju Ministarstva gospodarstva KLASA: UP/I-406-01/17-01/08, URBROJ: 526-06-02-02/1-17-02 od 11. rujna 2017., te je evidentiran u Registru nositelja programa pod rednim brojem 66.